Fira världsböndagen med palestinska kvinnor

Nu firar snart kvinnor över hela världen Världsböndagen, som i år infaller första mars. Sammanlagt beräknas kvinnor i mer än 170 länder delta.

Årets bönegudstjänst har utformats av en ekumenisk grupp kvinnor i Palestina på temat ”Jag uppmanar er …ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek”, hämtat ur Efesierbrevet 4:1-3.

”Det är högtidligt att vi igen får bli påminda om hur jorden just denna dag fylls med böner på över 1000 språk, ett bedjande från solens uppgång till dess nedgång,” skriver Kaikka Växby från Finlands Svenska metodistkyrka i tidningen Missionsstandaret.

I Sverige sorterar arbetet med Världsböndagen under Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Att årets böndagsgudstjänst arrangeras av palestinska kvinnor är en händelse som ser ut som en tanke, men uppdraget gavs dem för fyra år sedan. Fred har dock länge saknats i Palestina och i denna gudstjänstordning inbjuds vi att be för de hemlösa, de som är på flykt, de som lider under krigets fasor, de förföljda och de utnyttjade. Vi påminns också om vår kollektiva roll i klimatkrisen.

Förslaget till gudstjänst innehåller bland annat tre berättelser från palestinska, kristna kvinnor. Alla bär vittnesbörd om Jesu uppmaning att vara fördragsam i kärleken till varandra.

”Kvinnorna som skrivit programmet nämner särskilt platser som har betydelse för oss kristna. Och hoppas inspirera andra kvinnor i världen att be för varandra i bekymmersamma tider”, skriver ordföranden för Världsböndagskommittén, Inger Jonasson.

På Världsböndagens hemsida kan man ladda ner material för dagen, gudstjänstprogram, affisch, musik med mera. Läs mer på http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/ Kommer du att delta i någon samling i år? Skriv några rader och ta gärna en bild. Skicka till eqkvinna@gmail.com så läggs det ut på EQ-kvinnas hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait