Om

Välkommen till EQ kvinna

Bildandet av organisationen EQ kvinna startade samtidigt som processen med vår gemensamma kyrka Equmeniakyrkan tog sin början – eller som en fortsättning på det kvinnonätverk som funnits sedan många år tillbaka i Svenska Baptistsamfundet och i Metodistkyrkan.

Vi är medlemmar i European Baptist Women’s Union (EBWU) och i World Federation of Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) Den första en stor organisation för Baptistkyrkornas kvinnor i Europa och den andra för kvinnor inom Metodistkyrkorna i hela världen.

I många församlingar och kyrkor finns ”syföreningar”, dagledigträffar, pensionärsträffar mm och en del av dessa är anslutna som medlemmar i EQ kvinna eller stöder något projekt som vi ansvarar för.

Vår vision

Vara en resurs för alla kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad som menas med att vara EQkvinna i vår värld idag.

Vi vill vara ett nätverk för kvinnor, även män får vara med, där vi får ingå i en större gemenskap både inom Sverige och i världen. Vi vänder oss till människor både inom våra församlingar och utanför.

Ganska ofta i våra små sammanhang, när vi talar om vår kyrka eller vår närmaste gemenskap, så mår vi bra att veta om att det finns något längre bort utanför stadsgränsen som jag är en del av.

EQ kvinna behöver

fler som kan och har tid att arbeta med de nu så aktuella sociala medierna,
fler människor som vill förbereda och genomföra de Mamma-Barnläger som förhoppningsvis kan anordnas till nästa sommar
Fler faddrar till vårt stipendieprogram då många av våra nuvarande trogna faddrar är gamla och inte orkar så länge till.

Framför allt så behöver vi förebedjare! Alla kan göra något …. tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi vill vara en del av Equmeniakyrkan och betraktas som en naturlig del av vår kyrkas verksamhet även om EQkvinna är en egen självständig organisation.

Se också information på EQ kvinnas Facebooksida. ”EQkvinna” samt ”EQkvinnas fadderprogram i norra Thailand”. Besök oss läs och gilla!

Styrelsen består av följande medlemmar:

 • Ordförande:
  Walla Carlsson, Karlskrona, 073-354 02 89
 • Ordinarie ledamöter:
  Maria Dahlborg Bergkvist, Tranås (vice ordförande)
  Gun-Britt Edvardsson, Säffle (sekreterare)
  Lillemor Hårdstedt, Åmål
  Annika Ahlefelt, Stockholm
  Laisa Engblom, Väderstad
 • Suppleant:
  Elisabeth Englund, Gränna
 • Valberedning:
  Ulrika Danielsson, Säffle