Thailand

Vill du bli fadder och ge barn i Thailand en möjlighet att gå i skola? EQkvinna stöder tre elevhem i norra delen av Thailand där cirka 125 barn och ungdomar kan bo för att kunna gå i skola. Utbildning av unga förbättrar livskvaliteten. Utbildning är utveckling. Utbildning ger framtidstro.

Bakgrund:

I norra Thailand bor delar av ett av världens största minoritetsfolk – karenerna. De bor ofta i små byar i bergen, där möjligheterna till skolgång är små och föräldrarnas inkomster är låga. I Thailand är skolan obligatorisk (som i Sverige) och det byggs fler skolor ute i byarna men kvaliteten är låg och det finns inte alltid lärare att tillgå.

För att fler barn ska kunna gå i skolan har EQ kvinna tagit ansvar för stöd till stipendier och möjligheter att bo på elevhem på orter där bra skolor finns. Stödet kanaliseras via vår systerkyrka Thailändska Karenbaptistsamfundet.

Sedan mitten av 80-talet har flera hundra unga i norra Thailand fått möjlighet att gå i skolan genom att få stipendium och bo på elevhem under terminerna. Verksamheten startade med hjälp av Baptisternas Kvinnoförbund, SBKF, det som nu är EQ kvinna.

För många barn på våra elevhem i Sop Moei, Mae Sariang och Sible innebär faddrarnas stöd en chans till en normal skolgång. Uppe i byarna är undervisningen ofta bara tillfällig. Det kommer en lärare som stannar en vecka kanske var tredje månad. I vissa bergsbyar saknas det helt undervisning. Om det finns en skola för lågstadiebarnen, är kvalitén så dålig att eleverna kommer efter. De får problem när de sedan ändå behöver flytta på sig till en större ort för att fortsätta på mellanstadiet.

För en del av barnen innebär elevhemsvistelsen också en tryggare uppväxt. Trots att det är förbjudet odlas det fortfarande opium uppe i visa bergsbyar. Det förekommer därför att föräldrar till barn på våra elevhem är opiumberoende. Faddrarnas stöd hjälper barnen att förverkliga sina drömmar, utbilda sig och kunna få ett bättre liv. En del av elevhemsbarnen väljer senare i livet också att flytta tillbaka till sin hemby. Det här blir då en kompetenshöjning för hela byn, där många äldre fortfarande är analfabeter.

DU KAN BLI FADDER OCH GE EN GÅVA TILL ARBETET! BEHOVEN ÄR STORA, UTBILDNING BETYDER SÅ MYCKET.

Gör så här om du vill vara med:

Anmäl till EQkvinna gärna per e-post: fadder.eqkvinna@gmail.com alternativt skriv till
EQkvinna:
Box 14038, 167 14 BROMMA
Uppge NAMN, ADRESS och E-postadress samt telefonnummer.
Om du är privatperson behöver vi för vårt register över fadderbarn och faddrar ditt personnummer. Vi använder samma register som många av Equmeniakyrkans församlingar använder. Där finns också kvinnoförbundets medlemsregister. Vi följer självklart datalagens föreskrifter. Ingen obehörig kan ta del av uppgifterna och vi lämnar inte ut dem till någon annan. Du har rätt att få veta vad som står om dig och du har också rätt att kräva att stå helt utan personnummer. I så fall får vi skriva dina uppgifter på vanligt papper och vi får försöka sköta kontakterna i alla fall.
Betala 1800 kr till bankgiro: 803-8382 och ange DITT NAMN samt ”Fadder”.

Om du har frågor, kontakta oss som sköter registret gärna på telefon 070 – 049 67 52
Ewa och Ingvar Skeppstedt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait